DOLAR17,1823
EURO17,6521
ALTIN977,16
BIST2.385,05
Haberde Bursa

Belediyelerin İnanılmaz Basın Bütçesi Kimin Cebine Gidiyor!

27.06.2020
479
Belediyelerin İnanılmaz Basın Bütçesi Kimin Cebine Gidiyor!

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin Haziran 2020 Olağan Oturumunda “Faaliyet Raporu’nun Onanması” tartışmalar arasında oy çokluğunu ile aklanırken; CHP Osmangazi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan Korkmaz’ın tespitleri damga vurdu. Ulusal ve Yerel Medya için Büyükşehir Belediyesi’nin harcadığı astronomik giderler nedeniyle oluşan kara deliğin eşit mecralarda dağılmadığını belirten Korkmaz; “Sayın Aktaş’ın 31 Mart Yerel Seçimlerini de içeren kampanyalar için şahsi reklam yaptığını incelediğim reklam harcamalarında gördüm. Seçim sürecinde yapılan harcamaları Aktaş’ın şahsi olarak ödemesi gerekirken bu rakamları Büyükşehir Belediyesine ödetmek 3 milyonluk Bursalıların kul hakkına girer!” dedi.

Korkmaz; “2019 yılı faaliyetleri doğrultusunda gelir/gider hesapları ve ödemeleri, ihaleler, doğrudan alımlar, basın yayın ve özel kalem harcamaları noktasında 4 sayfadan ibaret muhalefet şerhimi denetim komisyon raporuna ekledim.

Bu bağlamda;

1)31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Ocak/Mart döneminde sair basın organlarında yer alan ilanların büyük çoğunluğu belediyemizin yatırım ve organizasyonlarının,proje haberlerinin halka duyurusundan ziyade yerel seçime yönelik Sayın Alinur Aktaş’ın seçim propagandası ve reklamına yönelik olduğundan bahisle yüksek miktardaki bu giderin belediye bütçesinden ödenemeyeceğini ve bu bedelilerin Sayın Alinur Aktaş’tan tahsil edilmesi gerektiğini belirttim.

Bu ilanların bazıları “BURSA İÇİN CANLA BAŞLA” , “DAHA GÜZEL BURSA BİRLİKTE MÜMKÜN” şeklinde olup bunların belediyenin yatırım, organizasyon,proje tanıtımı ile ilgisi yoktur. Kamu yararı içermeyen siyasi propaganda giderlerinin belediye bütçesinden ödenemeyeceği çok basit bir hukuk kuralıdır. (Bir sonraki yazı ekinde bunların görüntüsünü paylaşacağım)

2)17.01.2019 tarih 48791003-620-E.9546 sayılı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının yazıdından görüleceği üzere belediyemizin yatırım ve proje haberlerinin tanıtım ve halka duyurusu amacıyla, sıkı durun aylık 15.000 adet Türkiye Gazetesi, 4.500 adet Yeni Akit ve günlük 670 adet Sabah Gazetesinin 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında 1 yıl abone olunmuştur. Ödenen toplam rakam 475.200 TL’dir.

Günlük olarak alınan 500 adet Türkiye Gazetesi, 150 adet Yeni Akit, 670 adet Sabah Gazetesinin ulusal bazda yayınlandığı, internet ve bilişim çapında yazılı basının önemini kapattığı, adı geçen gazetelerin yayın politikası ve sahipliği göz önüne alındığında bu alımların belediyemizin yatırım ve proje haberlerinin tanıtım ve halka duyurusundan ziyade yandaş basını destekler nitelikte olduğu aşikardır.

Bu alınan gazetelerin fiziken teslim edilip edilmediği daire başkanlık ve çalışan sayısı göz önüne alındığında ne şekilde sarf edildiği izaha muhtaçtır.

3 milyon Bursalının ortak bütçesi olan Bursa Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin belediyenin asli hizmetlerinde etkin, verimli ve rasyonel kullanılması yasa gereğidir.

Bu dönemde Başkanlık Makamı için birer adet olmak üzere Hürriyet, Sabah, Milliyet, Yeni Şafak, Yeni Akit ,Akşam, Posta, Star, Türkiye, Dünya ve Eko Haber Gazeteleri alındığı gibi,

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının haber tarama ve örnek belediyecilik hizmetlerini izlemek ve arşivlemek açısından yukarıda adı geçen gazetelerin herbirinden 10 adet ve il bazında yayınlanan dergi ve yerel gazetelerden de en az 10 adet olmak üzere alınması kararlaştırılmıştır.

Belediyemiz aynı amaca yönelik olarak yine İhlas Grubuna ait İHA ile de özel haber paket aboneliği ve ayda bir kez olmak üzere 45 yerel TV’de yayınlanan İHA Haber Saati Programı için 1 yıllık anlaşma yapmış ve aylık 12.500 TL + KDV ödenmesine karar verilmiştir.

2019 yılı için 320.000.000 TL faiz gideri ödeyen ve büyük bir borç yükü altında ekonomik rasyoları risk arzeden belediyemizin tek bir kuruşunu dahi hesap ederek harcaması son derece önem arzetmektedir.

(Meclisteki konuşmamın başında tüm eleştiri ve tespitlerimi parti farkı gözetmeden ortak paydamız Bursa için yaptığımı, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu belirttim. Bu bağlamda parti ve gazete farkı gözetmeksizin tüm belediyelerin basın harcamalarını düzenlemesi gerektiğini de söyledim.)

3)Belediyemiz ve ülkemiz yerel yönetimlerinin süreklilik arz eden hizmetleri arasında yer alan ilaçlama ihalesinde kullanılacak ilaçlar belediyemizce tedarik edilmesine rağmen yapılan ihaleye tek bir şirketin katılması nedeniyle rekabet koşulları oluşmamış ve rekabetçi bir fiyat ortaya çıkmamıştır.

Bu bağlamda Bursa Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan İçinde 17 İlçede Çevre Sağlığı Hizmet Alım İşi için;

25.09.2017 tarihli sözleşme ile 25.09.2019 tarihi e kadar 24 aylık süre için Biopest Ltd. Şti’ne ödenen rakam 23.832.494 TL’dir.

2019/484507 ihale kayıt numarasıyla 3 aylık süre için Adil Katı Ayık Ltd.Şti’ne ödenen rakam 2.899.130 TL’dir.

2019/588182 ihale kayıt numarasıyla 24 aylık süre için ödenecek rakam 44.699.000 TL’dir.

Tüm dünyada yaşanan son Covid 19 salgını ve salgının toplumda ve ekonomilerde yarattığı tahribat, dezenfeksiyon ve hijyenin artan önemi, Anayasamız gereği sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı ve aetan ihtiyaçlar göz önüne alınmak suretiyle süreklilik arz eden ilaçlama hizmetinin rekabet koşullarının ortadan kalkmış olması da gözetilerek belediyemiz bünyesinde kurulacak bir şirket aracılığıyla yapılması faydalı ve karlı olacaktır. Bu noktada tüm ülke belediyeleri ve Sağlık Bakanlığı tek elden ortak bir payda ve yol haritasında buluşabilirler.

4)Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet etmekte olan sosyoekonomik yoksulluk ve yoksunluk içinde bulunan yatağa bağımlı hastalara evde teşhis, tedavi, bakım, eğitim yönlendirme ve ambulansla hasta nakil hizmetlerinin verilmesine yönelik Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Hasta Nakil Hizmetleri ihalesine de tek firma teklif vermiş ve ihalede rekabet oluşmamıştır.

2018/211416 ihale kayıt numarasıyla 04.07.2018 tarihli sözleşme ile 16 aylık süre için Marmara Ambalaj Sağ. Hiz. Ltd.Şti ike GSM Medya Sos. Sağlık Hiz.Org.Ltd. Şti’ne ödenen rakam 29.788.541 TL’dir.

2019/365000 ihale kayıt numarasıyla 01.11.2018 tarihli sözleşme ile 36 aylık süre için GSM Ltd. Şti’ne ödenecek rakam 83.480.388 TL’dir.

Sözleşmeye konu işle ilgili asli görevin Sağlık ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde il ve şube müdürlüklerinde olduğu da gözetilmek suretiyle çok memnuniyet alan bu hizmete ilişkin gerekli maddi desteğin bizzat bakanlıklar bürçesinden karşılanması sosyal belediyeciliğin ve yürütülen asli belediye hizmetlerinin sorunsuz ve adil bir şekilde devamı açısından önem arz etmektedir. Kiralık araç parkı ve daha çok niteliksiz personelle yürütülen bu hizmete bu kadar bedel ödenmesi oldukça düşündürücüdür.

Genç işsizliğin arttığı ve istihdam sorunu yaşanan ülkemizde bu hizmetin belediyeler tarafından kendi bünyelerinde yapılması hiç de zor değildir.

Tüm dünyada yaşanan salgınının gerçek ve tüzel kişiler yanında kamu idarelerine de yıllık planlamaların dışında ek yükümlülükler getirdiği , işsizliği arttırıp gelirleri azalttığı, ekonomik arz ve tedarik kanallarını tıkadığı ve hane halkına temel ihtiyaç maddelerini ulaştırmanın ana amaç edildiği gözetildiğinde belediye gelirlerinin etkin, verimli ve rasyonel kullanılması zorunludur.

5)Belediye hizmetlerinin etkin ve sorunsuz bir şekilde devamı için tüm birimlerde kiralık araç ve iş makinesi kullanıldığı ve kiralama bedellerinin bütçe kaleminde önemli bir yer tuttuğundan 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T-1 cetvelinde yer alan taşıtların yıllara sarih bir şekilde alınması önem arz etmektedir.

Yine kiralama işlemlerinin her birim tarafından asgari miktar ve maksimum fayda gözetilmek suretiyle tek elden, şeffaf ve azami katılım ile yapılması, araçların tek elden dağıtım ve kullanıma sunulması da önem arz etmektedir.

Kaldı ki kiralama işlemlerinin büyük bir kısmının sürücülü yapıldığı ve nispeten daha az ücret ödense bile kiralanan araçlarda emeklilerin de yoğun bir şekilde istihdam edildiği, bu durumun genç ve nitelikli işsizlik göz alındığında önemli bir istihdam kaybı yarattığı gözden kaçırılmamalıdır.

Yapılan araç ve iş makinesi ihalelerine katılımın mevcut ekonomik koşullarda bir süre sonra azalarak belirli ellerde toplanabileceği ve bu durumun rekabet ortamını ortadan kaldıracağı gözden kaçırılmamalıdır.

Belediyemiz yoğun bir şekilde araç ve iş makinesi kiralarken, özellikle dağ yöresi ilçe belediyelerimizin makine parkurları yetersiz iken Ağrı belediyesine sıfır damperli kamyon ve yol süpürme aracı bağışlanması,

Depreme dayanıksız okullarımız, binalarımız, kentin ihtiyaçları dururken Rize Belediyesine yaklaşık 500.000 TL bedelle 15 Temmuz meydanı yapılması oldukça düşündürücüdür.

Afet yardımları dışında Bursa gelirlerinin Bursa halkının hizmetine harcanması en büyük arzumuzdur. 320 milyon faiz gideri ve sair bedel kur farkı ödeyen belediyemizin gelirlerini harcarken son derece özen göstermesi elzemdir.

6)Belediyemizin üstlendiği Bursa İli Halk Plajlarının Temizlik ve Bakımı İçin Gerekli Araç (Sürücülü) ve Ekipman Kiralama Hizmet işi de devamlılık arz eden bir iş olduğundan ve kullanılan araçların sınırlı olması nedeniyle denize kıyısı olan Gemlik, Karacabey, Mudanya ilçe belediyeleri ile ortak bir makine parkuru oluşturulup hizmet belediye bünyesine alınmalıdır. İhale bedeli 2.147.000 TL olup Kar-Tem Ltd. Şti. Tarafından yerine getirilmektedir.

7)Belediyemiz mücavir alanı içinde sahipsiz sokak hayvanlarının barınması, bakım ve beslenmesi için yapılan ihaleye tek bir şirket katılmıştır. Tüm ilçe belediyeleri ve özel kişilerin de bu alanda gönüllü faaliyet gösterdiği düşünüldüğünde hizmetin tek elden ve koordine bir şekilde yapılması ve stratejik planda yer alan ilimiz ihtiyaçlarına uygun bir barınağın yapılması ve ilçe belediyeleri ile koordinasyonun sağlanması öncelik arz etmektedir.

2019/46491 numaralı ihale ile Aksan Enerji İzalasyon Mak. İnş. Nak. Tem. Ve Hayvancılık Ltd. Şti’ne ödenen rakam 330.388.000 TL’dir.

Hal böyle iken sahipsiz sokak köpeklerinin durumu hepimizin malumudur.

8)Belediyemiz gelirleri Türk Lirası olduğu halde yabancı para birimi üzerinden alınan kredilerin geri ödemelerinde kurlardaki yükseliş nedeniyle kur riskine maruz kalınmaktadır. Tıpkı tahvil ihracı için yetki verilen belediyelere kur riskini hedge edici yasal imkan da tanınmalıdır.

ABD’de 3 trilyon bedelli belediye tahvili piyasada olduğu gibi Almanya’da belediyeler finansman ihtiyacının yarısını sermaye piyasası araçlarından elde ediyor.

Bunun için sayın belediye başkanımızdan Türkiye Belediyeler Birliği ve ilgili bakanlık nezdinde çalışma yapması ve öncü olması istenmiştir.

Yine belediyemizin bilanço yapısı düzeltilerek belediye başkanımızın bir süre önce dile getirdiği üzere tahvil, sukuk ve gayrimenkul sertifikası gibi modellerle belediyeye kaynak yaratılmasının önünün açılması gerektiğini ve bu konunun takipçisi olduğumu belirttim.” dedi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.